Spoločnosť PBM Slovakia, s.r.o. vznikla v roku 2010 ako reakcia na potreby trhu v oblasti opráv a údržby strojných zariadení plavidiel a regulačnej techniky spaľovacích motorov a turbín. Pri jej vzniku sa spojili dlhoročné skúsenosti viacerých subjektov pôsobiacich v uvedenej oblasti, ktoré predstavujú záruku poskytovania kvalitných a profesionálnych služieb.

Hlavnou náplňou činnosti našej spoločnosti je:

  • servis a údržba strojných zariadení plavidiel (spaľovacie motory, prevodovky, kompresory ...)

  • oprava a testovanie regulátorov spaľovacích motorov a turbín

  • servis a údržba turbodúchadiel

  • zabezpečenie stredných a generálnych opráv plavidiel

Pracovisko spoločnosti sa nachádza priamo v Lodenici Bratislava čo umožňuje jednoduchý prístup plavidiel priamo pred „dvere“ našej dielne. Náš tím pozostáva zo skúsených expertov v oblasti opráv strojných zariadení plavidiel, ktorí boli školení u autorizovaných partnerov spoločnosti Woodward a Turboned. Ponúkame serióznosť a vysokú profesionalitu pri riešení Vašich problémov.